Valper og kull

Vi skal ha ett valpekull i 2022 dersom alt går etter planen.
Da mange er interesserte, oppfordrer vi til å kontakte andre oppdrettere i tillegg.

Interessenter bes kontakte via vedlagte skjema: